Gemeenten

Ruim 65 gemeentelijke klanten professionaliseren de organisatie en werkprocessen met het gebruik van GrexManager. Van kleine gemeenten waar men het product met een maatwerk-oplossing aanschaft tot grote (100.000+ inwoners) gemeenten waarin men vele tientallen grondexploitaties beheert, snel haalbaarheidsonderzoeken uitvoert en geconsolideerde rapporten in eigen huisstijl verzorgd. GrexManager is het meest gebruikte grondexploitatiemodel in gemeenteland.

PLAN EEN DEMO

Gemeente

In gebruik bij kleine, middelgrote en grote gemeenten voor de opzet, actualisatie en beheer van grondexploitatie en bouwgrondportefeuille.

Provincie

In gebruik bij verschillende provincies in Nederland voor de planeconoom, controller, management en bestuur.

Ontwikkelaars

In gebruik bij gebiedsontwikkelaars voor de planeconoom, management en directie.

Het #1 Grondexploitatiemodel voor Gemeenten

In gebruik bij kleine, middelgrote en grote gemeenten voor de opzet, actualisatie en beheer van grondexploitatie en bouwgrondportefeuille. Wij helpen ook met het overzetten van grexen en daarmee een snelle en adequate implementatie kunnen begeleiden.

In ieder stadium van gebiedsontwikkeling

GrexManager is geschikt voor zowel haalbaarheidsanalyses als voor het actualiseren van vastgestelde grondexploitaties.

Strategie en uitvoering

GrexManager helpt bij het maken van strategische keuzes in de initiatieffase en het biedt overzicht in de realisatiefase.

Begroting, jaarrekening en MPG

GrexManager biedt verschillende samenvattende rapportages die geschikt zijn voor begroting, jaarrekening of MPG.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

GrexManager biedt een module voor het berekenen van de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Planning en Control cyclus

GrexManager biedt de mogelijkheid om geactualiseerde grondexploitaties eenvoudig aan de accountant te presenteren.

Conform BBV

GrexManager voldoet steeds aan de voorschriften van de recentste BBV notitie.

Planeconoom, controller, management en bestuur

GrexManager is ontwikkeld voor planeconomen maar biedt ook viewer rechten voor controllers, managers en bestuurders.

Kostenverhaal en exploitatieplan

Met behulp van de exploitatieplanmodule kunnen exploitatieopzetten geactualiseerd worden. Daarnaast is de exploitatieplanmodule geschikt voor het maken van schaduwberekening ten behoeve van het anterieure traject.

Het meest complete grondexploitatiemodel

Gebiedsontwikkeling is een complexe en risicovolle onderneming. Er zijn verschillende soorten partijen bij betrokken en belangen mee gemoeid. Om de financiële gevolgen van gebiedsontwikkeling transparant en eenduidig in beeld te brengen, heeft Metafoor GrexManager ontwikkeld.

Gebiedsontwikkeling is een complete en risicovolle onderneming.

Wij zijn er van overtuigd dat GrexManager de financiële consequenties van gebiedsontwikkeling snel, transparant en eenduidig in beeld brengt.

75+ gebruikers aangesloten
100% betrouwbare analyses
24/7 support
+25 jaar ervaring in gebiedsontwikkeling en rekentools

Wat Onze Klanten Zeggen

Wij hebben al meer dan 25 jaar ervaring in grondexploitaties en daar zijn wij trots op. Elke dag werken wij met veel passie en toewijding aan GrexManager. Wij zijn ook trots op onze klanten en de resultaten.

Left Right

Uitdaging is van kaart naar kasstroom en meer grip en sturing (managen) van grondexploitaties. De eigendommenkaart (e.a. geografische informatie) staat hierbij centraal. Betere sturing op grondexploitaties door de mogelijkheid om per kosten/opbrengstensoort te kunnen werken met afzonderlijke fasering of parameter. Alle plannen met de onderliggende financiële informatie zijn eenvoudig beschikbaar, te toetsen aan referentieplannen en te bewerken.

Ad Bos, AM

Het is fijn dat je met maatwerk allerlei overzichten kunt krijgen die aansluiten bij wat je nodig hebt bij je werk als planeconoom.

Gert Bakker, Barneveld

Wat ik handig vind is dat je makkelijk rapportages kunt draaien en grondexploitaties kunt totaliseren in je rapport. Eigenlijk alles wat je erin stopt kun je ook via de rapportages eruit halen. Dat is wel heel prettig.

Gemeente Groningen

Professionaliseer vandaag uw beheersysteem

Wij laten u zien hoe snel en simpel het kan zijn.

Meld u aan voor onze Kwartaalberichten

U ontvangt als eerste onze Kwartaalberichten
(Grondexploitaties en Juridisch) en Outlook
Grondexploitaties