VPB

Conform Wet modernisering Vpb plicht overheidsondernemingen hebben wij een module ontwikkeld waarin de openingswaardebalans berekend kan worden en de raming Vpb inzichtelijk wordt gemaakt.

PLAN EEN DEMO Productblad

Berekening openingsbalanswaarde

Raming Vpb voor gemeentelijke ondernemingen

Basis voor aangifte Vpb

Inzichtelijke rapportages creeëren

Maak uw eigen rapportages en vergelijk de resultaten tussen deze rapportages met GrexManager.

Accountant proof

GrexManager is reeds door verschillende accountants getest en akkoord bevonden.

Eenvoudig uitgangspunten en resultaten te herleiden

Mede door het werken in Excel zijn uitgangspunten en resultaten volgbaar omdat formules leesbaar, maar niet overschrijfbaar zijn.

Werken in Excel

Werken in Excel zorgt voor herkenbaarheid van het rekenen met grondexploitaties voor de planeconomen.

Penetratietest

Voor de veiligheid van uw data zorgen we dat we altijd up to date zijn met dataveiligheid. Hier hoort uiteraard het uitvoeren van penetratietesten bij.

Het meest complete grondexploitatiemodel

Gebiedsontwikkeling is een complexe en risicovolle onderneming. Er zijn verschillende soorten partijen bij betrokken en belangen mee gemoeid. Om de financiële gevolgen van gebiedsontwikkeling transparant en eenduidig in beeld te brengen, heeft Metafoor GrexManager ontwikkeld.

Gebiedsontwikkeling is een complete en risicovolle onderneming.

Wij zijn er van overtuigd dat GrexManager de financiële consequenties van gebiedsontwikkeling snel, transparant en eenduidig in beeld brengt.

70+ gebruikers aangesloten
100% betrouwbare analyses
24/7 support
+25 jaar ervaring in gebiedsontwikkeling en rekentools

Professionaliseer vandaag uw beheersysteem

Wij laten u zien hoe snel en simpel het kan zijn.

Meld u aan voor onze Kwartaalberichten

U ontvangt als eerste onze Kwartaalberichten
(Grondexploitaties en Juridisch) en Outlook
Grondexploitaties