Provincie

GrexManager helpt provincies om, naast reguliere grondexploitaties ook de financiële kant van hun natuuropgaven in beeld te brengen.

PLAN EEN DEMO

Gemeente

In gebruik bij kleine, middelgrote en grote gemeenten voor de opzet, actualisatie en beheer van grondexploitatie en bouwgrondportefeuille.

Provincie

In gebruik bij verschillende provincies in Nederland voor de planeconoom, controller, management en bestuur.

Ontwikkelaars

In gebruik bij gebiedsontwikkelaars voor de planeconoom, management en directie.

Het meest complete grondexploitatiemodel voor Provincies

In gebruik bij drie grote provincies in Nederland.

Projecten en programma’s

GrexManager is geschikt voor elke vorm van gebiedsontwikkeling.

Conform BBV

GrexManager voldoet steeds aan de voorschriften van de recentste BBV notitie.

Planning en Control cyclus

GrexManager biedt de mogelijkheid om geactualiseerde grondexploitaties op een overzichtelijke manier aan de accountant te presenteren.

Planning en Control cyclus

GrexManager biedt de mogelijkheid om geactualiseerde grondexploitaties op een overzichtelijke manier aan de accountant te presenteren.

Kostenverhaal en exploitatieplan

Met behulp van de exploitatieplanmodule kunnen exploitatieopzetten geactualiseerd worden. Daarnaast is de exploitatieplanmodule geschikt voor het maken van schaduwberekening ten behoeve van het anterieure traject.

Planeconoom, controller, management en bestuur

GrexManager is ontwikkeld voor planeconomen maar biedt ook viewer rechten voor controllers, managers en bestuurders.

Het meest complete grondexploitatiemodel

Gebiedsontwikkeling is een complexe en risicovolle onderneming. Er zijn verschillende soorten partijen bij betrokken en belangen mee gemoeid. Om de financiële gevolgen van gebiedsontwikkeling transparant en eenduidig in beeld te brengen, heeft Metafoor GrexManager ontwikkeld.

Gebiedsontwikkeling is een complete en risicovolle onderneming.

Wij zijn er van overtuigd dat GrexManager de financiële consequenties van gebiedsontwikkeling snel, transparant en eenduidig in beeld brengt.

70+ gebruikers aangesloten
100% betrouwbare analyses
24/7 support
+25 jaar ervaring in gebiedsontwikkeling en rekentools

Wat Onze Klanten Zeggen

Wij hebben al meer dan 25 jaar ervaring in grondexploitaties en daar zijn wij trots op. Elke dag werken wij met veel passie en toewijding aan GrexManager. Wij zijn ook trots op onze klanten en de resultaten.

Left Right

Uitdaging is van kaart naar kasstroom en meer grip en sturing (managen) van grondexploitaties. De eigendommenkaart (e.a. geografische informatie) staat hierbij centraal. Betere sturing op grondexploitaties door de mogelijkheid om per kosten/opbrengstensoort te kunnen werken met afzonderlijke fasering of parameter. Alle plannen met de onderliggende financiële informatie zijn eenvoudig beschikbaar, te toetsen aan referentieplannen en te bewerken.

Ad Bos, AM

Uitdaging is van kaart naar kasstroom en meer grip en sturing (managen) van grondexploitaties. De eigendommenkaart (e.a. geografische informatie) staat hierbij centraal. Betere sturing op grondexploitaties door de mogelijkheid om per kosten/opbrengstensoort te kunnen werken met afzonderlijke fasering of parameter. Alle plannen met de onderliggende financiële informatie zijn eenvoudig beschikbaar, te toetsen aan referentieplannen en te bewerken.

Ad Bos, AM

Uitdaging is van kaart naar kasstroom en meer grip en sturing (managen) van grondexploitaties. De eigendommenkaart (e.a. geografische informatie) staat hierbij centraal. Betere sturing op grondexploitaties door de mogelijkheid om per kosten/opbrengstensoort te kunnen werken met afzonderlijke fasering of parameter. Alle plannen met de onderliggende financiële informatie zijn eenvoudig beschikbaar, te toetsen aan referentieplannen en te bewerken.

Ad Bos, AM

Professionaliseer vandaag uw beheersysteem

Wij laten u zien hoe snel en simpel het kan zijn.

Meld u aan voor onze Kwartaalberichten

U ontvangt als eerste onze Kwartaalberichten
(Grondexploitaties en Juridisch) en Outlook
Grondexploitaties