Ontwikkelaars

Ruim 60 gebruikers, waaronder gemeenten, provincies en private partijen maken al gebruik van GrexManager. Daarnaast gebruiken de adviseurs van Metafoor de diverse modules in hun dagelijkse werk. Op deze wijze zijn wij in staat om inhoudelijke aanpassingen en wijzigingen in wet- en regelgeving snel te verwerken in het model. GrexManager is hiermee altijd up to date en toekomstbestendig.

PLAN EEN DEMO

Gemeente

In gebruik bij kleine, middelgrote en grote gemeenten voor de opzet, actualisatie en beheer van grondexploitatie en bouwgrondportefeuille.

Provincie

In gebruik bij verschillende provincies in Nederland voor de planeconoom, controller, management en bestuur.

Ontwikkelaars

In gebruik bij gebiedsontwikkelaars voor de planeconoom, management en directie.

Grondexploitatiemodel voor Ontwikkelaars

In gebruik bij de beste gebiedsontwikkelaars in diverse gemeenten en provincies.

Planeconoom, management en directie

GrexManager is ontwikkeld voor planeconomen maar biedt ook viewer rechten voor managers en bestuurders.

Grondexploitatie of businesscase

GrexManager is geschikt voor zowel haalbaarheidsanalyses als het actualiseren van grondexploitaties.

Strategie en uitvoering

GrexManager helpt bij het maken van strategische keuzes in de initiatieffase en het biedt overzicht in de realisatiefase.

Rapportages en jaarstukken

GrexManager biedt verschillende samenvattende rapportages die direct kunnen worden opgenomen in rapportages en jaarstukken.

Het meest complete grondexploitatiemodel

Gebiedsontwikkeling is een complexe en risicovolle onderneming. Er zijn verschillende soorten partijen bij betrokken en belangen mee gemoeid. Om de financiële gevolgen van gebiedsontwikkeling transparant en eenduidig in beeld te brengen, heeft Metafoor GrexManager ontwikkeld.

Gebiedsontwikkeling is een complete en risicovolle onderneming.

Wij zijn er van overtuigd dat GrexManager de financiële consequenties van gebiedsontwikkeling snel, transparant en eenduidig in beeld brengt.

70+ gebruikers aangesloten
100% betrouwbare analyses
24/7 support
+25 jaar ervaring in gebiedsontwikkeling en rekentools

Wat Onze Klanten Zeggen

Wij hebben al meer dan 25 jaar ervaring in grondexploitaties en daar zijn wij trots op. Elke dag werken wij met veel passie en toewijding aan GrexManager. Wij zijn ook trots op onze klanten en de resultaten.

Left Right

Uitdaging is van kaart naar kasstroom en meer grip en sturing (managen) van grondexploitaties. De eigendommenkaart (e.a. geografische informatie) staat hierbij centraal. Betere sturing op grondexploitaties door de mogelijkheid om per kosten/opbrengstensoort te kunnen werken met afzonderlijke fasering of parameter. Alle plannen met de onderliggende financiële informatie zijn eenvoudig beschikbaar, te toetsen aan referentieplannen en te bewerken.

Ad Bos, AM

Uitdaging is van kaart naar kasstroom en meer grip en sturing (managen) van grondexploitaties. De eigendommenkaart (e.a. geografische informatie) staat hierbij centraal. Betere sturing op grondexploitaties door de mogelijkheid om per kosten/opbrengstensoort te kunnen werken met afzonderlijke fasering of parameter. Alle plannen met de onderliggende financiële informatie zijn eenvoudig beschikbaar, te toetsen aan referentieplannen en te bewerken.

Ad Bos, AM

Uitdaging is van kaart naar kasstroom en meer grip en sturing (managen) van grondexploitaties. De eigendommenkaart (e.a. geografische informatie) staat hierbij centraal. Betere sturing op grondexploitaties door de mogelijkheid om per kosten/opbrengstensoort te kunnen werken met afzonderlijke fasering of parameter. Alle plannen met de onderliggende financiële informatie zijn eenvoudig beschikbaar, te toetsen aan referentieplannen en te bewerken.

Ad Bos, AM

Professionaliseer vandaag uw beheersysteem

Wij laten u zien hoe snel en simpel het kan zijn.

Meld u aan voor onze Kwartaalberichten

U ontvangt als eerste onze Kwartaalberichten
(Grondexploitaties en Juridisch) en Outlook
Grondexploitaties