Normatief Rekenen

De rekenmodule “Normatief” zorgt voor flexibiliteit in het opstellen van bijvoorbeeld een nieuw project. Binnen deze module wordt de grondexploitatie opgesteld op basis van kengetallen en ervaringscijfers. Deze module gaat er van uit dat aantallen en vierkante meters niet volledig bekend zijn. Daarom is het mogelijk om normatieve wijze, dus middels profielen en ruimtelijke uitgangspunten, een gebied te “stempelen”. Hierdoor krijgt de gebruiker inzicht in het benodigde ruimtegebruik en een globale begroting. Deze module wordt standaard meegeleverd.

PLAN EEN DEMO Productblad

Op basis van kengetallen en ervaringscijfers

Voor grootschalige projecten en uitleglocaties

Voor het toetsen van ontwerpen en stedenbouwkundige uitgangspunten

Inzichtelijke rapportages creeëren

Maak uw eigen rapportages en vergelijk de resultaten tussen deze rapportages met GrexManager.

Conform richtlijnen National Cyber Security Centrum

Voor de veiligheid van uw data zorgen we dat we altijd up to date zijn met dataveiligheid. Wij houden daarvoor onder andere de richtlijnen van het NCSC aan.

Combinatie van werken in Excel en opslag gegevens in database

Doordat de gegevens uit de Excel rekenmodellen in een database worden opgeslagen is het mogelijk daar ook snel over te kunnen rapporteren, in welke vorm dan ook!

Zowel technische ondersteuning als vakinhoudelijk advies

Omdat GrexManager ontwikkeld is vanuit een adviesbureau waar meerdere disciplines aanwezig zijn kunnen wij ook snel vakinhoudelijk advies leveren.

Actualiteit en wetgeving altijd snel verwerkt

Ruimtelijke ontwikkeling is onderhevig aan wijzigingen in wet en regelgeving. Wij zorgen ruim op tijd voor het actualiseren van onze modellen wanneer deze omstandigheden zich voordoen.

Het meest complete grondexploitatiemodel

Gebiedsontwikkeling is een complexe en risicovolle onderneming. Er zijn verschillende soorten partijen bij betrokken en belangen mee gemoeid. Om de financiële gevolgen van gebiedsontwikkeling transparant en eenduidig in beeld te brengen, heeft Metafoor GrexManager ontwikkeld.

Gebiedsontwikkeling is een complete en risicovolle onderneming.

Wij zijn er van overtuigd dat GrexManager de financiële consequenties van gebiedsontwikkeling snel, transparant en eenduidig in beeld brengt.

70+ gebruikers aangesloten
100% betrouwbare analyses
24/7 support
+25 jaar ervaring in gebiedsontwikkeling en rekentools

Professionaliseer vandaag uw beheersysteem

Wij laten u zien hoe snel en simpel het kan zijn.

Meld u aan voor onze Kwartaalberichten

U ontvangt als eerste onze Kwartaalberichten
(Grondexploitaties en Juridisch) en Outlook
Grondexploitaties