Grondexploitatie

De basis rekenmodule van GrexManager is de module “Programma”. Binnen deze module wordt de grondexploitatie opgesteld of beheerd. Deze module gaat er van uit dat aantallen, vierkante meters, hoeveelheden en eenheidsprijzen bekend zijn. Deze module wordt standaard meegeleverd.

PLAN EEN DEMO Productblad

Gemeentelijke grondexploitatie conform BBV

Rekenen op basis van ontwerp en concrete uitgangspunten

Koppeling met financiële administratie

Inzichtelijke rapportages creeëren

Maak uw eigen rapportages en vergelijk de resultaten tussen deze rapportages met GrexManager.

Werken in Excel

Werken in Excel zorgt voor herkenbaarheid van het rekenen met grondexploitaties voor de planeconomen.

Accountant proof

GrexManager is reeds door verschillende accountants getest en akkoord bevonden.

Penetratietest

Voor de veiligheid van uw data zorgen we dat we altijd up to date zijn met dataveiligheid. Hier hoort uiteraard het uitvoeren van penetratietesten bij.

Toekomstbestendig

Door de gekozen ontwikkelmethoden is GrexManager een betrouwbaar en toekomstbestendig systeem.

Het meest complete grondexploitatiemodel

Gebiedsontwikkeling is een complexe en risicovolle onderneming. Er zijn verschillende soorten partijen bij betrokken en belangen mee gemoeid. Om de financiële gevolgen van gebiedsontwikkeling transparant en eenduidig in beeld te brengen, heeft Metafoor GrexManager ontwikkeld.

Gebiedsontwikkeling is een complete en risicovolle onderneming.

Wij zijn er van overtuigd dat GrexManager de financiële consequenties van gebiedsontwikkeling snel, transparant en eenduidig in beeld brengt.

70+ gebruikers aangesloten
100% betrouwbare analyses
24/7 support
+25 jaar ervaring in gebiedsontwikkeling en rekentools

Professionaliseer vandaag uw beheersysteem

Wij laten u zien hoe snel en simpel het kan zijn.

Meld u aan voor onze Kwartaalberichten

U ontvangt als eerste onze Kwartaalberichten
(Grondexploitaties en Juridisch) en Outlook
Grondexploitaties