Kaart

GrexManager biedt een kaartmodule waarmee de gebruiker op een overzichtelijke manier de kaart van een project bij de grondexploitatie kan voegen. De kaartmodule biedt de mogelijkheid om geo-informatie toe te voegen aan de grondexploitatie. Het is mogelijk om “shape” files in te lezen van bijvoorbeeld verkavelingen en deze informatie direct per toegewezen functie in het rekenmodel importeren. Op de kaart kunt u alle plancontouren in een gebied tonen.

PLAN EEN DEMO Productblad

Koppeling ruimtegebruik en grondexploitatie

Projecten overzichtelijk in beeld

Inlezen geo-informatie

Inzicht in uw lopende projecten

In één oogopslag een helder en compleet overzicht van alle lopende projecten.

25 jaar ervaring met gebiedsontwikkeling verwerkt

Ervaring opgedaan in het werkveld is verwerkt in onze rekenmodellen.

Actualiteit en wetgeving altijd snel verwerkt

Ruimtelijke ontwikkeling is onderhevig aan wijzigingen in wet en regelgeving. Wij zorgen ruim op tijd voor het actualiseren van onze modellen wanneer deze omstandigheden zich voordoen.

Zowel technische ondersteuning als vakinhoudelijk advies

Omdat GrexManager ontwikkeld is vanuit een adviesbureau waar meerdere disciplines aanwezig zijn kunnen wij ook snel vakinhoudelijk advies leveren.

Gegevens gescheiden van andere opdrachtgevers

Gegevens zijn gescheiden van andere opdrachtgevers om de meest optimale veiligheid te kunnen garanderen.

Het meest complete grondexploitatiemodel

Gebiedsontwikkeling is een complexe en risicovolle onderneming. Er zijn verschillende soorten partijen bij betrokken en belangen mee gemoeid. Om de financiële gevolgen van gebiedsontwikkeling transparant en eenduidig in beeld te brengen, heeft Metafoor GrexManager ontwikkeld.

Gebiedsontwikkeling is een complete en risicovolle onderneming.

Wij zijn er van overtuigd dat GrexManager de financiële consequenties van gebiedsontwikkeling snel, transparant en eenduidig in beeld brengt.

70+ gebruikers aangesloten
100% betrouwbare analyses
24/7 support
+25 jaar ervaring in gebiedsontwikkeling en rekentools

Professionaliseer vandaag uw beheersysteem

Wij laten u zien hoe snel en simpel het kan zijn.

Meld u aan voor onze Kwartaalberichten

U ontvangt als eerste onze Kwartaalberichten
(Grondexploitaties en Juridisch) en Outlook
Grondexploitaties