Prijzenboek

Het prijzenboek geeft inzicht in de omvang van de civiele kosten bij uw grondexploitaties. De prijzen kunnen op basis van elementniveau en profielniveau worden vastgesteld en zijn in 3 kwaliteitsniveaus beschikbaar. De berekende prijzen zijn eenvoudig op te nemen in een grondexploitatie. Het prijzenboek is ontwikkeld voor het maken van een kosteninschatting voor civieltechnische werken en is geschikt voor het maken van globale kostenramingen door gemeenten en private partijen. Deze module wordt niet standaard meegeleverd.

PLAN EEN DEMO Productblad

Standaardprofielen en civiel technische eenheidsprijzen voor berekeningen in de initiatieffase van gebiedsontwikkeling

Overal te gebruiken, met ieder systeem maar ook zelfstandig

Maatwerk Prijzenboek voor uw regio mogelijk

Inzichtelijke rapportages creeëren

Maak uw eigen rapportages en vergelijk de resultaten tussen deze rapportages met GrexManager.

Conform richtlijnen National Cyber Security Centrum

Voor de veiligheid van uw data zorgen we dat we altijd up to date zijn met dataveiligheid. Wij houden daarvoor onder andere de richtlijnen van het NCSC aan.

Combinatie van werken in Excel en opslag gegevens in database

Doordat de gegevens uit de Excel rekenmodellen in een database worden opgeslagen is het mogelijk daar ook snel over te kunnen rapporteren, in welke vorm dan ook!

Combineren van verschillende modules

Door verschillende modules te combineren, zoals GrexManager met de Risicomodule, bent u nog meer in staat te sturen op uw grondexploitaties.

GrexManager is ontwikkeld door adviseurs van Metafoor

Doordat GrexManager ontwikkeld is door adviseurs van Metafoor, in samenwerking met verschillende planeconomen in dienst van gemeenten, is het een product dat breed gedragen wordt binnen de vakdiscipline planeconomie.

Het meest complete grondexploitatiemodel

Gebiedsontwikkeling is een complexe en risicovolle onderneming. Er zijn verschillende soorten partijen bij betrokken en belangen mee gemoeid. Om de financiële gevolgen van gebiedsontwikkeling transparant en eenduidig in beeld te brengen, heeft Metafoor GrexManager ontwikkeld.

Gebiedsontwikkeling is een complete en risicovolle onderneming.

Wij zijn er van overtuigd dat GrexManager de financiële consequenties van gebiedsontwikkeling snel, transparant en eenduidig in beeld brengt.

70+ gebruikers aangesloten
100% betrouwbare analyses
24/7 support
+25 jaar ervaring in gebiedsontwikkeling en rekentools

Professionaliseer vandaag uw beheersysteem

Wij laten u zien hoe snel en simpel het kan zijn.

https://www.traditionrolex.com/47

Meld u aan voor onze Kwartaalberichten

U ontvangt als eerste onze Kwartaalberichten
(Grondexploitaties en Juridisch) en Outlook
Grondexploitaties