Exploitatieplan en Kostenverhaal

Deze module zorgt voor helderheid in het opstellen van een exploitatieplanberekening. Binnen deze module wordt het exploitatieplan opgesteld door eigenaren toe te kennen aan kosten en opbrengstenregels. Door vervolgens aan te geven welk deel van de ontwikkeling per eigenaar wordt genomen wordt automatisch de aftopping en bijdrage per eigenaar bepaald. Deze module wordt standaard meegeleverd.

PLAN EEN DEMO Productblad

Exploitatieplanberekening conform Wro

In beeld brengen financiële gevolgen zelfrealisatie

Geschikt voor schaduw exploitatieplan berekeningen

Berekening exploitatiebijdrage en ‘macroaftopping’ (onrendabele top gemeente)

Vergelijking met gemeentelijke grondexploitatie

Strategie bepalen voor verwerving of zelfrealisatie

Vooruitlopen op Omgevingswet

Ook voor provincie en ontwikkelaars

Inzichtelijke rapportages creeëren

Maak uw eigen rapportages en vergelijk de resultaten tussen deze rapportages met GrexManager.

Eenvoudig uitgangspunten en resultaten te herleiden

Mede door het werken in Excel zijn uitgangspunten en resultaten volgbaar omdat formules leesbaar, maar niet overschrijfbaar zijn.

Mogelijkheden voor maatwerkoplossingen

GrexManager biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld volledig naar wens maatwerkrapportages toe te voegen aan de rapportagemodule.

Combineren van verschillende modules

Door verschillende modules te combineren, zoals GrexManager met de Risicomodule, bent u nog meer in staat te sturen op uw grondexploitaties.

Rekenen op project en portefeuilleniveau

Of u nu wilt rekenen aan een project, of meerdere projecten en deze later wilt consolideren, niets is binnen GrexManager te gek.

Het meest complete grondexploitatiemodel

Gebiedsontwikkeling is een complexe en risicovolle onderneming. Er zijn verschillende soorten partijen bij betrokken en belangen mee gemoeid. Om de financiële gevolgen van gebiedsontwikkeling transparant en eenduidig in beeld te brengen, heeft Metafoor GrexManager ontwikkeld.

Gebiedsontwikkeling is een complete en risicovolle onderneming.

Wij zijn er van overtuigd dat GrexManager de financiële consequenties van gebiedsontwikkeling snel, transparant en eenduidig in beeld brengt.

70+ gebruikers aangesloten
100% betrouwbare analyses
24/7 support
+25 jaar ervaring in gebiedsontwikkeling en rekentools

Professionaliseer vandaag uw beheersysteem

Wij laten u zien hoe snel en simpel het kan zijn.

Meld u aan voor onze Kwartaalberichten

U ontvangt als eerste onze Kwartaalberichten
(Grondexploitaties en Juridisch) en Outlook
Grondexploitaties